تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی ,

menuordersearch
drhesab.net
تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی ۲ ماه تمدید شدمهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی ۲ ماه تمدید شد - یاتی ۲ ماه تمدید شد معاون سازمان امور - مالیاتی از تمدید ۲ ماهه تکالیف مالیات - ۳۱ شهریور تمدید می شود و تمامی احکام - تبط در این تمدید مترتب است. معاون - ا ۳۱ مرداد تمدید میشود. وی ادامه د - مالیاتی که مهلت انقضای آن ۹۹.۲.۱ لغای - بیان داشت: مهلت رسیدگی به اظهارنامه ه - مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی ۲ ماه تم - ت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رس - خصوص تسلیم اظهارنامه عملکرد اشخاص حقی - ادامه داد: اظهارنامه عملکرد اشخاص حقو - تصریح کرد: اظهارنامه مالیات بر ارزش ا - اظهارنامه مالیاتی ۲ ماه تمدید شد معا - ازمان امور مالیاتی از تمدید ۲ ماهه تک - یمون سالیف مالیاتی مودیان در سال ۹۹ ت - عاون سالیف مالیاتی مودیان در سال ۹۹ ت - یت و تسهیل مالیاتی از کسب و کارها در
، تمدید ۲ ماهه تکالیف مالیاتی مودیان ، تمدید مهلت مجامع ، مهلت ارسال اظهارنامه ، تمدید ارسال اظهارنامه ، تمدید مهلت تحریر دفاتر ، تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی ، اخبار مالیاتی ، ساسان باقرپناه ، دکتر حساب ،
325 بازدید، چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ۹۹
تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره های سوم و چهارمتمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره های سوم و چهارم - تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی ار - مدت یک ماه تمدید شده است https://8pic - مدت یک ماه تمدید شده است. محم - ۵ بهمن ماه تمدید شده است. همچینن ا - ه سال ۱۴۰۰ تمدید شده است. https - وم و چهارم مهلت ارسال اظهار نامه مالی - 40x430.jpg مهلت ارسال اظهار نامه مالی - چهارم مهلت ارسال اظهار نامه مالیاتی ا - 0.jpg مهلت ارسال اظهار نامه مالیاتی ا - ور مالیاتی ارسال شود تا ۱۵ اردیبهشت م - همچینن اظهارنامه ارزش افزوده دوره - اظهار نامه مالیاتی ارزش افزوده دوره ه - ازمان امور مالیاتی اعلام داشتند: ا - ازمان امور مالیاتی ارسال شود تا ۱۵ ار
، تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده ، موسسه حسابداری ، حسابداری بازار اهن شاداباد ، حسابداری صادقیه ،
214 بازدید، چهارشنبه پنجم آذر ۹۹

نشانی دفتر مرکزی :
ایران - تهران - منطقه 18 شهرداری - بازارآهن شادآباد - جنب بلوک 1 - مجتمع تجاری 110 - طبقه اول - پلاک 58
تلفن تماس
021-66672436 - 021-66673466
09123197127 - 09190790850

جستجو
aparatwhatsuptelegraminstagram

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه محاسب تراز حلما محفوظ می باشد.